Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Evaluace druhého ročníku PS-SPPG 2013/2014

Milá studentko, milý studente,

      i když v SISu probíhá celofakultní hodnocení výuky, rádi bychom poskytli našim vyučujícím zpětnou vazbu i jiným způsobem. Toto hodnocení se týká pouze předmětů katedry psychologie a katedry speciální pedagogiky. Cílem této zpětné vazby je poskytnout konkrétním vyučujícím konkrétní zpětnou vazbu, která pomůže samotným vyučujícím se zlepšit.

      Proto jsme se rozhodli vytvořit tento dotazník, ve kterém bude Tvým úkolem vystihnout TŘI SILNÉ a TŘI SLABÉ stránky předmětů, které jsi v minulém semestru absolvoval/a. V popisu máš naprostou volnost, přesto Tě prosíme o maximální stručnost, aby se informace daly nějak logicky utřídit.  

      Pro inspiraci, co všechno se dá hodnotit, jsme vytvořili popis "ideálního vyučujícího", který následuje hned za tímto úvodem. Tento popis Ti má pomoci zorientovat se v možných oblastech  hodnocení - je inspirací, která Ti má pomoci se na hodnocení „naladit“. Nastíněné kategorie však nejsou žádným pevným rámcem.

     Tato evaluace je anonymní. Výsledky budou přístupny všem na katedře (studentstvo, vyučující, vedení katedry).


      Toto hodnocení vzešlo z iniciativy Studentské rady za podpory vedení katedry.

      Děkujeme za čas, který zpětné vazbě věnuješ.
Jak by mohl vypadat ideální vyučující?

      Na hodiny chodí včas, odpovídá na maily, je přítomen v době svých konzultačních hodin. Pokud má výuka odpadnout, dozvím se to v předstihu a výuka je nahrazena v náhradním termínu. Sylabus je připravený a pomáhá mi se zorientovat v průběhu semestru.

      Výklad je dobře strukturovaný, všem srozumitelný, vyučující chodí na přednášky pečlivě připraven. Vyučující vzbuzuje ve studentech zájem o další studium. Absolvování předmětu mi napomáhá k osobnímu odbornému růstu. Vyučující podněcuje diskuzi v hodinách. Vyučující podněcuje k práci s cizojazyčnou odbornou literaturou.

      Předmět je logicky zasazen do studijního plánu a navazuje na dosažené znalosti a dovednosti z dříve absolvovaných předmětů. Chápu význam předmětu a jeho absolvování mi přijde smysluplné.

      Požadavky pro zápočet nebo zkoušku jsou srozumitelné a dozvím se je včas. Termíny zkoušky vypisuje s předstihem a s dostatečnou kapacitou podle studijních předpisů (před začátkem zkouškového). Známku do SISu zapisuje do týdne od absolvování zkoušky.

      Seminární práce důkladně čte a poskytuje odpovídající cennou zpětnou vazbu.

      Zkouška je spravedlivá a věrně reflektuje základní znalosti a pochopení probírané látky. Obtížnost zkoušky je napříč různými zkouškovými termíny srovnatelná. Test je vyvážený – požadované znalosti zjišťuje průřezově.

 

 


Jak postupovat při elektronickém vyplňování evaluace:

Pro navigaci v evaluaci můžete využívat menu, které vás, při kliknutí na tlačítko, přesune na příslušný předmět. Z předmětu se zpět na menu můžete vrátit kliknutím na tlačítka "návrat na menu" ve spodní části stránky. Také můžete využívat tlačítka "další" a "předchozí", které vás přesunou na další stránku evaluace tak, jak jsou seřazeny v menu. Pokud budete chtít evaluaci ukončit, přesuňte se pomocí tlačítka z menu "na konec evaluace", či proklikáním celé evaluace, a stiskněte tlačítko "odeslat evaluaci".

 

Vyplňujte jen takové povinně volitelné předměty, které jste měli zapsány v letním semestru 2013/2014.

Povinné předměty z jiného ročníku uvádějte do volitelných předmětů.

U volitelných předmětů nezapomeňte uvést název předmětu!

 

Poznámky k celé evaluaci mžete psát na její poslední stránce.