Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Evaluace druhého ročníku PS-SPPG 2013/2014

Spousta řečí které ráda dodá rada.

Jak postupovat při vyplňování evaluace:

Pro navigaci v evaluaci můžete využívat menu, které vás, při kliknutí na tlačítko, přesune na příslušný předmět. Z předmětu se zpět na menu můžete vrátit kliknutím na tlačítka "návrat na menu" ve spodní části stránky. Také můžete využívat tlačítka "další" a "předchozí", které vás přesunou na další stránku evaluace tak, jak jsou seřazeny v menu. Pokud budete chtít evaluaci ukončit, přesuňte se pomocí tlačítka z menu "na konec evaluace", či proklikáním celé evaluace, a stiskněte tlačítko "odeslat evaluaci".

 

Vyplňujte jen takové povinně volitelné předměty, které jste měli zapsány v letním semestru 2013/2014.

Povinné předměty z jiného ročníku uvádějte do volitelných předmětů.

U volitelných předmětů nezapomeňte uvést název předmětu!

 

Poznámky k celé evaluaci mžete psát na její poslední stránce.